Wonen

Organisatie

De eigenaren van de appartements-rechten vormen samen de Vereniging van Rechthebbenden (VVR). Deze vereniging kiest uit haar leden een bestuur. Dat bestaat op dit moment uit 4 personen, die ook allemaal wonen in De Koningshof. In de tweemaal per jaar te houden Algemene Ledenvergaderingen worden alle lopende zaken besproken, onder meer de financiele zaken zoals begroting en de jaarstukken. Aan de hand van een door deskundigen opgesteld Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) wordt het onderhoud van het gebouw uitgevoerd.

De vereniging heeft een beperkt aantal mensen in dienst, onder meer onze al jaren in dienst zijnde receptioniste/administratieve kracht en een interieurverzorgster, evenals een parttime huismeester.


De maandelijkse bijdrage VVR, voorschot energiekosten en bijdrage erfpacht en voorziening groot onderhoud is in totaal €551,00 en dient vooruit betaald te worden en bedraagt gespecificeerd:

Servicebijdrage €183*

Voorschot stookkosten: € 100,00*(De verwarmingskosten per appartement worden jaarlijks verrekend op basis van het feitelijk gebruik; door middel van meters.)

De maandelijkse bijdrage erfpacht bedraagt € 151.*

Bijdrage voorziening groot onderhoud €125.*

Het watergebruik en de WOZ worden betaald uit de servicebijdrage.


* Aan de genoemde bedragen ad totaal €551 per maand kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2024.

! Het elektraverbruik binnen het appartement wordt per appartement individueel afgerekend met de door de eigenaar zelf te kiezen leverancier.

De aansluitingen voor TV, telefoon en data (internet) worden per appartement individueel door de bewoner bij de resp. providers besteld en afgerekend.

De bewoner sluit zelf een inboedel- en WA verzekering af.